About

Female|Curves

Har sin bas i Skåne, Sverige och är här för att informera om härliga underkläder, loungewear och inspirera. Ni kommer att kunna läsa om olika bh-modeller, vad är viktigt att tänka på när du köper underkläder, olika märken, intervjuer och massor av annat som tillhör underklädesvärlden. 

Is based in Skåne, Sweden and is here to inform you about lovely lingerie, loungewear and inspire.  You will be able to read about different bra models, what is important to consider when buying lingerie, different brands, interviews and lots of other things that belong to the lingerie world.

Behind Female|Curves

Sagan startades redan hösten 2013, då Therése jobbade som säljare och fotograf för en underklädesbutiker. Intresset växte och en blogg startades. Therése åkte på utbildning för bh-provning och fick där även ett diplom. Detta för att få en mer betydande förståelse för hur den perfekta bh’n ska sitta beroende på storlek i omkrets och kupstorlek. Idag representerar hon stolt Female|Curves, men stora framtidsplaner för att bygga upp varumärket. Drömmer är att få inspirera alla som besöker Female|Curves och att en dag få ge ut sin egna underklädeskollektion.

The fairytale started already in the fall of 2013, when Therése worked as a salesadviser and photographer for a lingerie shop.  The interest grew and a blog was started.  Therése went to training for bra testing and also got a diploma there.  To gain a greater understanding of how the perfect bra should fit depending on the size of the circumference and the size of the cup.  Today, she proudly represents Female|Curves, with big plans for the future to build the brand.  The dream is to inspire everyone who visits Female|Curves and to one day create her own lingerie line/collection.


Söker du efter något?